top brands
TH TRUE MILK

Quy định nhập khẩu dừa tươi nguyên vỏ vào Úc

12/04/2023 10:24

Thương vụ Việt Nam tại Úc cung cấp thông tin về điều kiện nhập khẩu dừa tươi nguyên vỏ vào thị trường này để doanh nghiệp tham khảo.

Trước khi tới lãnh thổ Úc, dừa tươi còn vỏ phải được xử lý bằng methyl bromide ngoài khơi với tỷ lệ 32g/m3 trong vòng 24 giờ ở nhiệt độ 21oC ở áp suất khí quyển bình thường (NAP).

Lưu ý các trường hợp xử lý methyl dromide ngoài khơi chỉ được chấp nhận khi do các nhà cung cấp dịch vụ đã được Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc (sau đây viết tắt là Bộ Nông nghiệp Úc) phê duyệt.

Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ xử lý methyl dromide có trên website của Bộ Nông nghiệp Úc, tham khảo danh sách tại đây.

Đối với dừa tươi nguyên vỏ chưa qua xử lý methyl bromide ngoài khơi

Điều kiện nhập khẩu sau được áp dụng đối với dừa tươi nguyên vỏ dùng cho con người (Coconut – Cocos nucifera)

Điều kiện nhập khẩu trước khi vào lãnh thổ Úc

- Không cần phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp Úc

- Trước khi xuất khẩu, dừa tươi hoặc sản phẩm dừa tươi phải được Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Việt Nam kiểm tra và cấp giấy chứng nhận không có sâu bệnh an toàn sinh học.

Để chứng minh sự tuân thủ theo yêu cầu này, trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ: “This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.”

Tạm dịch: “Xác nhận rằng thực vật, sản phẩm thực vật hoặc các vật thểthuộc diện quản lý khác được mô tả trong tài liệu này đã được kiểm tra hoặc thử nghiệp theo các quy trình chính thức phù hợp và được coi là không nhiễm các loài gây hại kiểm dịch do bên nhập khẩu xác nhận rõ và tuân thủ các yêu cầu kiểm dịch thực vật hiện hành, bao gồm cả những yêu cầu đối với dịch hại không thuộc diện kiểm dịch”.

- Mỗi lô hàng phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đi kèm

Thông tin chú ý

Các lô hàng có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhưng không chính xác hoặc trong trường hợp Bộ Nông nghiệp Úc không thấy giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc, lô hàng sẽ bị giữ lại để chờ xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc có đầy đủ thông tin chính xác. Bộ Nông nghiệp Úc sẽ chấp nhận các giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được sửa hoặc cấp lại một cách phù hợp (bao gồm các bản fax hoặc bản scan được gửi trực tiếp đến từ cơ quan cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật).

- Hàng hóa phải sạch và không có dịch bệnh và côn trùng, không có tạp chất bao gồm hạt, đất, động vật và mảnh vụn động vật và các vật liệu có rủi ro về an toàn sinh học trước khi vào lãnh thổ Úc.

- Lô hàng phải được đóng gói theo cách cho phép khử trùng hiệu quả. Trong quá trình kiểm tra, các nhân viên an toàn sinh học sẽ xác minh rằng bao bì phù hợp trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp xử lý nào.

- Mỗi lô hàng phải được đóng gói trong bao bì sạch và mới

- Mỗi lô hàng phải được đảm bảo (nghĩa là phải chống côn trùng) trước khi được vận chuyển để đảm bảo tính toàn vẹn của kiểm dịch khi đến và sử dụng quy cách đóng gói an toàn..

Các điều kiện nhập khẩu khi vào lãnh thổ Úc

- Tất cả các lô hàng đều phải được kiểm tra khi đến nơi để xác minh việc tuân thủ các điều kiện nhập khẩu trước khi thông quan.

- Sản phẩm cần được khử trùng bằng methyl bromide với nồng độ 32 g/m3 trong vòng 24 giờ ở nhiệt độ 21oC để đảm bảo dừa không có động vật chân đốt sống gây hại.

Thông tin chú ý:

Trái dừa khi còn một lớp vỏ hình nón không phải xử lý bằng methyl bromide trong vòng 24 giờ. Trái dừa loại này cũng được kiểm tra giống như dừa tươi.

Nếu tỷ lệ liều lượng yêu cầu ở 21oC là 32g/m3 trong khoảng thời gian 24 giờ, thì tỷ lệ liều lượng bù:

(1) giữa 16°C và 20,9°C là 40g/m³

(2) giữa 11°C và 15,9°C là 48g/m³

(3) giữa 10°C và 10,9°C là 56g/m³.

Bộ Nông nghiệp Úc không cho phép bù liều khi nhiệt độ xung quanh trên 21°C hoặc dưới 10°C, trừ khi có quy định khác.

- Dừa phải không còn cuống thừa và tạp chất (bao gồm cả lá, hạt cỏ dại, đất hoặc các vật liệu bên ngoài khác).

- Nếu phát hiện thấy côn trùng sống có liên quan đến an toàn sinh học, lô hàng sẽ phải yêu cầu xử lý (nếu thích hợp), hoặc được tái xuất khẩu khỏi lãnh thổ ÚC hoặc tiêu hủy. Bất kỳ chi phí phát sinh nào cho việc này sẽ do nhà nhập khẩu chi trả.

- Nếu phát hiện các triệu chứng bệnh, lô hàng sẽ bị tạm giữ và Bộ Nông nghiệp Úc sẽ tiến hành đánh giá rủi ro an toàn sinh học để xác định cách xử lý đã có sẵn cho nhà nhập khẩu. Các lựa chọn có thể bao gồm giải phóng, kiểm tra thêm, xử lý, xuất khẩu khỏi lãnh thổ Úc hoặc tiêu hủy.

Việc kiểm tra thêm có thể không dẫn đến việc giải phóng hàng hóa và có thể làm phát sinh thêm chi phí đáng kể và thời gian chậm trễ cho nhà nhập khẩu. Việc kiểm tra thêm sẽ chỉ được cung cấp nếu nó được cho là khả thi và nhà nhập khẩu đồng ý bằng văn bản chấp nhận mọi chi phí và rủi ro liên quan.

- Nếu phát hiện có chất gây ô nhiễm (ví dụ: hạt, rác, đất, lông vũ) và xác định là có liên quan đến an toàn sinh học, lô hàng đó sẽ yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục để loại bỏ hoặc xử lý chất gây ô nhiễm và sẽ yêu cầu kiểm tra lại. Nếu các chất gây ô nhiễm không thể được loại bỏ hoặc xử lý một cách không hiệu quả, lô hàng phải được tái xuất khẩu khỏi lãnh thổ Úc hoặc tiêu hủy. Bất kỳ chi phí phát sinh nào cho việc này sẽ do nhà nhập khẩu chi trả.

- Không được phép vận chuyển bắc cầu đối với các lô hàng được kiểm soát an toàn sinh học nếu không có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp Úc. Cho phép vận chuyển lô hàng bằng đường hàng không và đường biển để kiểm tra tại cảng đích.

Thông tin bổ sung:

- Theo Quy định áp dụng về phí an toàn sinh học 2016 và Chương 9, Phần 2 của Quy định an ninh sinh học 2016, thì lệ phí của các dịch vụ được trả cho Bộ Nông nghiệp Úc. Chi tiết về cách tính phí có trên trang của Bộ Nông nghiệp tại đây.

- Thông tin bổ sung vào điều kiện nhập khẩu hàng hóa, các yếu tố không phải là hàng hóa cũng phải được đánh giá bao gồm độ sạch của thùng chứa, bao gói và khu vực để hàng, các yếu tố này có thể sẽ bị kiểm tra và phải xử lý khi tới Úc. Để biết thêm thông tin chi tiết về điều này, tham khảo thông tin tại đây.

- Một khi yêu cầu an toàn sinh học đã được đáp ứng, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả thực phẩm nhập khẩu tuân thủ theo Đạo luật kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992 và đảm bảo thực phẩm nhập khẩu là an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn của Úc bao gồm Bộ luật tiêu chuẩn Thực phẩm Úc New Zealand. Các lô hàng có thể bị kiểm tra và phân tích theo Chương trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu để xác minh tính an toàn và tuân thủ này.

Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thực phẩm tốt nhất (Theo Vinanet)

tag

L2

Bình luận

code

Các tin khác

TPTN
XU HƯỚNG TIÊU DÙNG THỰC PHẨM XANH
Thời tiết

Hôm nay
Ngày mai

Thống kê truy cập

   Đang Online:     359

   Truy cập:     33204312

Hỗ trợ trực tuyến

0905329019

ftec.thucpham@gmail.com

Zalo / Skype 0913513465

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Banner ftec
Scroll