Hỗ trợ thành viên

top brands
TH TRUE MILK

Hỗ trợ thành viên

Mạng thông tin điện tử Thực phẩm tốt nhất (thucphamtotnhat.vn) được thành lập bởi Trung tâm Công nghệ Thực phẩm và Môi trường (FTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được xây dựng và phát triển từ năm 2015. Đến nay thucphamtotnhat.vn là địa chỉ tin cậy, là kênh thông tin – truyền thông – xúc tiến thương mại thương hiệu, giúp quảng bá thương hiệu, giới thiệu những sản phẩm thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.
 
Với định hướng cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức; thiết lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực sản xuất – chế biến – kinh doanh thực phẩm, nhằm góp phần nâng cao ý thức trong sản xuất, nhận thức trong tiêu dùng.
 
Từ năm 2020, Mạng Thông tin Chuyên ngành Thực phẩm Tốt nhất hướng tới mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lương thực - thực phẩm, cùng chia sẻ lợi ích trên nền tảng kỹ thuật số thông qua các cơ sở dữ liệu trên trang thucphamtotnhat.vn.
 
Do đó, để hỗ trợ quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm – dịch vụ và sự phát triển của các doanh nghiệp ngành thực phẩm tới đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế, chúng tôi đang triển khai các loại hình dịch vụ truyền thông thương hiệu, tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại mang tính chuyên ngành, có thể giúp các đơn vị khẳng định thương hiệu, chất lượng sản phẩm – dịch vụ; giúp cho việc sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.
  
CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ THÀNH VIÊN 
Tham gia Mạng Thông tin Thực phẩm Việt Nam – Vietnam Best Food 
(thucphamtotnhat.vn)

STT Tên Dịch vụ

 Mô tả

 1

Thiết kế và Quản trị Website

Theo yêu cầu Doanh nghiệp

2

Truyền thông Thương hiệu

Theo yêu cầu Doanh nghiệp

 3

Ứng dụng Quản trị doanh nghiệp

Theo yêu cầu Doanh nghiệp

4

Thư viện điện tử

Theo yêu cầu Doanh nghiệp

 5

Mã số - Mã vạch

 Theo yêu cầu Doanh nghiệp


QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN
Tham gia Mạng Thông tin Thực phẩm Việt Nam – Vietnam Best Food
(thucphamtotnhat.vn)

STT Quyền lợi hàng năm   VIP            Nhà tài trợ Đồng hành

 

 TV Hỗ trợ

 TV Cơ bản 
  Mức hỗ trợ kinh phí, triệu đồng 20 10 5 3 1

 1

Đăng logo và tên đơn vị tại mục Nhà tài trợ (cột trên - phải)

 

 

 

 

 2

Đăng thông tin thành viên theo mẫu Trang vàng doanh nghiệp

 

 3

Đăng logo tại Slider Thành viên (cuối trang)

 

 

 

4

Đăng logo tại Slider Thương hiệu Thực phẩm tốt nhất (đầu trang)  

 

 

 5

Đăng bài PR Giới thiệu đơn vị tại Block Thương hiệu uy tín

   

 

 
6 Đăng bài PR nội dung chuyên ngành tại chuyên mục lựa chọn    
7
Video Clip giới thiệu doanh nghiệp (< 3ph)
 
       

TPTN
 
Scroll