top brands
TH TRUE MILK

Giấy chứng nhận sản phẩm hữu cơ có thời hạn bao lâu?

14/12/2023 16:36

Khoản 2, Điều 8 Nghị định 109/2018/NĐ-CP quy định rõ về thời hạn, hiệu lực của giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ là quá trình đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm đã được sản xuất tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ được quy định trong khoản 5 Điều 3, Nghị định 109/2018/NĐ-CP. Theo đó, hoạt động này được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận là đối tác bên thứ ba. Quá trình chứng nhận này đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất đáp ứng các yêu cầu về an toàn, chất lượng và quy trình sản xuất của nông nghiệp hữu cơ.

Theo khoản 5, Điều 4 Nghị định 109/2018/NĐ-CP, để đảm bảo sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn và quy trình sản xuất, quy trình chứng nhận của bên thứ ba được đưa ra như một bước quan trọng.

Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ quy định một loạt các nguyên tắc hướng dẫn sản xuất nông sản hữu cơ. Việc quản lý tài nguyên, bao gồm đất, nước và không khí, theo nguyên tắc hệ thống và sinh thái dài hạn là quan trọng để đảm bảo sự bền vững của quá trình sản xuất. Sự không sử dụng chất hóa học tổng hợp trong chuỗi sản xuất giúp giảm thiểu rủi ro ô nhiễm đối với con người và môi trường.

Một điểm quan trọng là việc không sử dụng công nghệ biến đổi gen, phóng xạ và các công nghệ khác có hại cho sản xuất hữu cơ. Điều này nhấn mạnh cam kết đối với phương pháp sản xuất an toàn và tự nhiên. Đối xử có trách nhiệm với động vật và thực vật cũng là khía cạnh quan trọng, đảm bảo sự tôn trọng và bảo vệ sức khỏe tự nhiên của chúng.

Quan trọng nhất, theo quy định, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cần được bên thứ ba chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài đang được áp dụng trong quá trình sản xuất. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn nội địa mà còn tuân theo nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường uy tín và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Nghị định 109/2018/NĐ-CP, giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có giá trị trong khoảng thời gian là 02 năm. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm và duy trì chất lượng, tính an toàn của sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên thị trường.

Quá trình đánh giá sản phẩm hữu cơ đặt ra theo nguyên tắc phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ. Phương thức đánh giá bao gồm giám sát quá trình sản xuất, thử nghiệm mẫu điển hình tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường khi có nghi ngờ về việc sử dụng vật tư đầu vào không nằm trong danh mục cho phép của TCVN về nông nghiệp hữu cơ. Điều này đảm bảo rằng quá trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với TCVN về nông nghiệp hữu cơ được cấp bởi tổ chức chứng nhận theo Mẫu số 02, như được quy định trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định. Đối với những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời gian 02 năm. Trong khoảng thời gian này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn về việc đánh giá và giám sát để đảm bảo rằng sản phẩm duy trì chất lượng và an toàn theo các quy định của TCVN về nông nghiệp hữu cơ.

Thực phẩm tốt nhất (Theo VietQ)

tag

L2

Bình luận

code

Các tin khác

Scroll