top brands
TH TRUE MILK

Bộ Công Thương rà soát thuế chống bán phá giá với bột ngọt nhập từ 2 quốc gia

23/06/2023 10:13

Đây là lần thứ hai Bộ Công Thương tổ chức rà soát việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia.

Mức thuế chống bán phá giá hiện hành đối với sản phẩm bột ngọt là 3.445.645 - 6.385.289 đồng/tấn

Trước đó, ngày 22/7/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1933/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia. Hàng hóa bị áp thuế thuộc mã HS 2922.42.20. Mức thuế chống bán phá giá cao nhất được đưa ra trong Kết luận cuối cùng là 6.385.289 đồng/tấn.

Ngày 6/4/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 640/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia.

Theo đó, Bộ Công Thương tiếp tục áp dụng thuế chống bán phá giá đối với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu bột ngọt của Indonesia là 5.289.439 đồng/tấn; đối với doanh nghiệp Trung Quốc là 3.445.645 - 6.385.289 đồng/tấn.

Theo quy định khoản 1 Điều 58 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018, "trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc một năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức, các bên liên quan có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát".

Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị rà soát, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết đã nhận được hồ sơ đề nghị rà soát của 1 nhóm công ty sản xuất, xuất khẩu sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ do bên liên quan nộp theo đúng quy định của pháp luật, ngày 19/6/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1466/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia. Thời kỳ rà soát là từ 1/4/2022 đến 31/3/2023.

Để đảm bảo lợi ích cho tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát. Đồng thời, hợp tác với Cục Phòng vệ thương mại trong quá trình điều tra rà soát.

Thực phẩm tốt nhất (Theo TCCT)

tag

L2

Bình luận

code

Các tin khác

Scroll