Hỗ trợ thành viên

top brands
TH TRUE MILK

Hỗ trợ thành viên

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ THÀNH VIÊN THAM GIA MẠNG TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ  thucphamtotnhat.vn
 
STT  Tên dịch vụ  Mô tả  Ghi chú
 A  Không thu phí    
 1 Truy cập toàn bộ nội dung website Được cấp tài khoản để truy cập, khai thác CSDL chuyên ngành thực phẩm – môi trường Csdl.thucphamtotnhat.vn
 2 Truy cập CSDL chuyên ngành Hiển thị trên Logo Slider đáy trang Logo do DN cung cấp
 3 Đăng logo trên Logo Slider Đơn vị thành viên Đăng trên chuyên mục tương ứng Nội dung do DN cung cấp
 4 Đăng bài PR, giới thiệu công nghệ, sản phẩm, dịch vụ Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu, mẫu mã sản phẩm, đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ…  
 5 Tư vấn hỗ trợ việc xây dựng, nhận dạng thương hiệu Đổi mới hoàn thiện công nghệ, quy trình sản xuất, nâng cao CLSP  
 6 Tư vấn đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ KHCN    
       
 B  Có thu phí    
 1 Đăng ký tên miền; lưu trữ hosting và email Theo yêu cầu DN  
 2 Thiết kế website Theo yêu cầu DN  
 3 Xây dựng các ứng dụng quản trị DN trên web Theo yêu cầu DN  
 4 Xin dấu hiệu [Đã đăng ký] và [Đã thông báo] trên website thương mại điện tử với Bộ Công thương Các DN có giới thiệu danh mục hàng hóa trên website Cấp độ 1: [Đã đăng ký] Cấp độ 2: [Đã thông báo]
 5 Đăng ký bản quyền sáng chế - Giải pháp hữu ích Theo yêu cầu DN Tư vấn, lập hồ sơ, giao dịch và lấy kết quả
 6 Đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp Theo yêu cầu DN Tư vấn, lập hồ sơ, giao dịch và lấy kết quả
 7 Đăng ký chỉ dẫn địa lý Theo yêu cầu DN Tư vấn, lập hồ sơ, giao dịch và lấy kết quả
 8 Xin số công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa Theo yêu cầu DN Tư vấn, lập hồ sơ, giao dịch và lấy kết quả
 9 Đăng ký mã số - mã vạch; QR code Theo yêu cầu DN Tư vấn, lập hồ sơ, giao dịch và lấy kết quả
 10 Truy xuất nguồn gốc hàng hóa Theo yêu cầu DN Giải pháp tự đồng bằng QR code

TPTN
Scroll