Kiểu dáng công nghiệp

top brands
TH TRUE MILK

Kiểu dáng công nghiệp

Về việc Đăng ký kiểu dáng công nghiệp,...

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm các tài liệu sau đây:

 1. Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (Tờ khai) được làm theo Mẫu
 2. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp
 3. Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp
 4. Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp về kiểu dáng công nghiệp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế; Giấy chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động liên quan đến kiểu dáng công nghiệp) , gồm một (1) bản
 5. Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa, nếu kiểu dáng công nghiệp đăng ký có chứa nhãn hiệu, gồm một (1) bản
 6. Giấy uỷ quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp (nếu cần)
 7. Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế, gồm một (1) bản
 8. Chứng từ nộp phí nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và phôi công bố đơn, gồm một (1) bản.
 9. Bản tiếng Việt của bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, nếu trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga của tài liệu đó
 10. Tài liệu xác nhận quyền sơ hữu nhãn hiệu háng hóa; ( nếu có )
 11. Bản gốc của Giấy uỷ quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nếu trong đơn đã có bản sao
 12. Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, kể cả bản dịch ra tiếng Việt đối với nhãn hiệu hàng hóa.
 13. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bộ hình vẽ kiểu dáng công nghiệp và bao gồm các nội dung sau: - Tên sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp

   

  - Chỉ số Phân loại Kiểu dáng công nghiệp Quốc tế (theo Thoả ước Locarno)

  - Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp

  - Các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết

  - Liệt kê ảnh chụp hoặc hình vẽ kiểu dáng công nghiệp

  - Bản chất của kiểu dáng công nghiệp, trong đó cần nêu rõ đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với  kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

 14. Bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ phải thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp như đã được mô tả nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó. ảnh chụp/hình vẽ phải rõ ràng và sắc nét, không được lẫn các sản phẩm khác với sản phẩm mang  kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ. Tất cả các ảnh chụp/hình vẽ kiểu dáng công nghiệp phải theo cùng một tỉ lệ. Kích thước mỗi ảnh chụp/hình vẽ không được nhỏ hơn (90 x 120)mm và không được lớn hơn (210 x 297) mm.

 

 

FTEC
TPTN
XU HƯỚNG TIÊU DÙNG THỰC PHẨM XANH
Thời tiết

Hôm nay
Ngày mai

Thống kê truy cập

   Đang Online:     93

   Truy cập:     4988043

Hỗ trợ trực tuyến

0905329019

ftec.thucpham@gmail.com

Zalo / Skype 0913513465

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Scroll