top brands
TH TRUE MILK

Công ty CP Chè Cờ Đỏ Mộc Châu

Công ty CP Chè Cờ Đỏ Mộc Châu

sao

Số lượt bình chọn:[5]

Giám đốc: Ngô Thanh Kỳ

Khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

0223 869 512 - 022 3

L2
Scroll