top brands
TH TRUE MILK

[Ebook] Máy và thiết bị sản xuất thực phẩm

07/09/2022 10:37

Giáo trình Máy và thiết bị sản xuất thực phẩm được dùng để giảng dạy cho sinh viên các ngành công nghệ chế biến thực phẩm thuộc các trường Đại học, Cao đẳng.

Giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên lý làm việc, đặc điểm kỹ thuật, cách vận hành và vấn đề an toàn tự động của các máy và thiết bị điển hình nhất trong sản xuất thực phẩm. Sách cũng hướng dẫn cho sinh viên phương pháp tính toán cơ bản về kỹ thuật và nhiệt, đồng thời giới thiệu các máy và thiết bị tiên tiến được sử dụng trong các dãy chuyên sản xuất có năng suất cao cho sinh viên, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật của các ngành khác như: Công nghệ hóa học. Dược phẩm...

[Ebook] Máy và thiết bị sản xuất thực phẩm_P1.

[Ebook] Máy và thiết bị sản xuất thực phẩm_P2.

Thực phẩm tốt nhất

tag

L2

Bình luận

code

Các tin khác

Scroll