top brands
TH TRUE MILK

Sẽ cổ phần hóa Vinafood 1 trong năm 2017

11/01/2020 15:54

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1) giai đoạn 2011 - 2015.

Sẽ cổ phần hóa Vinafood 1 trong năm 2017
 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ quyết định tỷ lệ cổ phần Vinafood 1 nắm giữ tại các công ty cổ phần.

Theo đó, Thủ tướng quyết định chuyển Công ty Bột mỳ Vinafood 1 thành Công ty TNHH Một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 và thực hiện cổ phần hóa ngay trong quý 4/2015, Vinafood 1 nắm giữ 65% vốn điều lệ.

Ngoài ra, sẽ cổ phần hóa công ty mẹ - Vinafood 1 đồng thời cùng hai công ty con là Công ty TNHH một thành viên Lương thực Lương Yên và  Công ty TNHH Một thành viên Muối Việt Nam trong năm 2017.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ quyết định tỷ lệ cổ phần Vinafood 1 nắm giữ tại các công ty cổ phần: Lương thực và Thương mại Phú Thọ, Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc, Lương thực Hưng Yên, Lương thực Ninh Bình, Lương thực Hà Nam, Lương thực Lào Cai.

Liên quan đến sắp xếp doanh nghiệp, Thủ tướng cũng vừa đồng ý vận dụng xếp hạng tổng công ty đặc biệt đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định 51/2013 của Chính phủ thì hạng tổng công ty đặc biệt được áp dụng đối với công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng quyết định thành lập đủ các điều kiện: giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế; có vốn nhà nước từ 1.000 tỷ đồng trở lên; có lợi nhuận từ 100 tỷ đồng trở lên; nộp ngân sách Nhà nước từ 100 tỷ đồng trở lên; có từ 10 đơn vị thành viên trở lên, bao gồm đơn vị hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc. 

Theo VnEconomy

taglương thực,bột mỳ,vinafood,

L2

Bình luận

code

Các tin khác

Scroll